Metro catering system
Sklep

W obronie środowiska - rynek bioplastików

Obecnie bioplasty stanowią blisko jeden procent z około 335 milionów ton plastiku produkowanego rocznie. Jednak wraz ze wzrostem popytu i pojawieniem się coraz bardziej wyrafinowanych biopolimerów, zastosowań i produktów, rynek ten stale rośnie.

Według najnowszych danych rynkowych opracowanych przez European Bioplastics we współpracy z instytutem badawczym nova-Institute, globalne zdolności produkcyjne bioplastików wzrosną z około 2,11 mln ton w 2018 r. do około 2,62 mln ton w 2023 r. Innowacyjne biopolimery, takie jak PLA (kwas polimlekowy) i PHA (polihydroksyalkaniany) są głównymi czynnikami napędzającymi ten wzrost w dziedzinie biodegradowalnych tworzyw sztucznych. PHA to ważna rodzina polimerów, która była rozwijana od dłuższego czasu i która wreszcie wchodzi na rynek na skalę komercyjną i, wg szacunków, moce produkcyjne wzrosną czterokrotnie w ciągu najbliższych pięciu lat. Te poliestry są w 100% oparte na biologii, biodegradowalne i mają szeroki wachlarz właściwości fizycznych i mechanicznych w zależności od ich składu chemicznego. Przewiduje się również, że zdolności produkcyjne PLA wzrosną do 2023 r. o 60% w porównaniu z 2018 r. PLA jest bardzo wszechstronnym materiałem, który ma świetne właściwości barierowe i jest dostępny w wysokiej jakości gatunkach, które są doskonałym zamiennikiem PS (polistyren), PP (polipropylen) i ABS (akrylonitryl-butadien-styren) w bardziej wymagających zastosowaniach. Plastik jest podstawowym materiałem współczesnego życia, a zrównoważona przyszłość będzie wymagać bioplastików. Głównym celem rozwoju bioplastików jest możliwość wyprodukowania tak bardzo potrzebnego materiału bez konieczności korzystania z ropy naftowej. Aby być bardziej dokładnym, należy je nazwać polimerami na bazie biologicznej zgodnie z IUPAC, licencją terminologii związanej z chemikaliami.

Gwiazdą biobazowanych polimerów jest prawdopodobnie PLA, który może zastąpić wszechobecne tworzywa PET w wielu zastosowaniach. PLA otrzymuje się z kwasu mlekowego, substancji chemicznej, którą można wytwarzać w drodze fermentacji. Corbion Purac z siedzibą w Holandii produkuje PLA i inne biopaliwa alternatywne; inni europejscy gracze to Synbra w Holandii i Futerro we Francji. Bioplastiki mogą być „biologiczne” na różne sposoby: mogą ulegać biodegradacji, mogą być wykonane z materiałów biologicznych (takich jak kukurydza czy kwas mlekowy) lub mogą być wytwarzane przez fermentację.

Pomimo wszystkich ekscytujących badań i przełomów w tej dziedzinie rynek bioplastików pozostaje niewielki. Światowa produkcja tworzyw sztucznych przekracza obecnie 300 milionów ton. Jednak liczba ta gwałtownie rośnie i szacunki przewidują, że do 2030 r. może wzrosnąć ponad dwukrotnie, jeśli nie zostaną podjęte żadne kroki, aby temu zapobiec. Tymczasem moce produkcyjne tworzyw sztucznych pochodzenia biologicznego oszacowano na około 2,1 miliona ton w 2018 r. - mniej niż 1% całego rynku. Prawie połowa tej ilości to plastik, który ulega biodegradacji. Liczby te są nadal niskie, ale produkcja bioplastików stale rośnie, a obecne prognozy sugerują, że do 2023 r. osiągnie 2,6 miliona ton. Kluczowym czynnikiem w tej dziedzinie jest polityka rządowa, w szczególności przepisy i zachęty. Punktem przesuwania tego pola do przodu w Europie wydaje się być surowe francuskie rozporządzenie, w tym zakaz stosowania okso-biodegradowalnych tworzyw sztucznych, których fragmenty „mikroplastyczne” pozostają w naturze. W 2017 r. ponad 150 organizacji z całego świata poparło wezwanie do zakazu używania tego rodzaju opakowań ze względu na obawy związane z zagrożeniem dla środowiska.

Natomiast różne rządy i Unia Europejska wspierają badania i inicjatywy dotyczące bioplastików. Na przykład główny program finansowania UE, „Horyzont 2020”, wspierał Synpol - projekt syntezy biopolimerów z fermentacji gazu ze złożonych surowców. Firmy zajmujące się bioplastikami otrzymywały również często fundusze od instytucji rządowych, które chciały promować stosowanie bardziej przyjaznych dla środowiska tworzyw sztucznych.

Jak rozwiązać problem biodegradowalności? Przejście całkowicie na biodegradowalne tworzywa sztuczne jest dużym wyzwaniem. Plastik ma wszechstronne zastosowania, do których niezbędne są jego właściwości fizycznych i chemicznych. Biodegradowalna alternatywa może nie być łatwo dostępna dla wszystkich. Biotechnologia ciężko pracuje nad problemem degradacji. Możliwe rozwiązania obejmują:

Enzymy te można również wprowadzać do niektórych tworzyw sztucznych, takich jak biodegradowalna torba z tworzywa sztucznego, aby umożliwić ich rozpad w określonym czasie lub czasie użytkowania.

Czy przyszłość będzie bioplastyczna? Bioplasty wciąż mają trudności z konkurowaniem z plastikami petrochemicznymi. Przyszłość bioplastików zależy przede wszystkim od przepisów i zasady troski o środowisko naturalne, a nie od „rzeczywistej” potrzeby rynku. Chociaż dalekie od ideału jest w dużej mierze uzależnienie od dobrej woli politycznej, wymagania dotyczące biodegradowalnych i opartych na biologii tworzyw sztucznych stają się coraz bardziej rygorystyczne, co będzie napędzać nie tylko rozwój bioplastików, ale także technologię.

Źródło: www.labiotech.eu

Aktualności

pokaż wszystkie aktualności

Koniec plastiku?

Pakowanie żywności w gastronomii

Światowy Dzień Ziemi

Zalety i zastosowanie zgrzewarek do opakowań

Odwiedź nasz
sklep internetowy
Wejdź
Masz pytania, zadzwoń! +48 (77) 464 44 22 Kontakt Materiały
do pobrania
Zobacz