logo-mcs

 
METRO aktualności

 

Stawki za odpady z tworzyw sztucznych

piątek, 29 grudzień 2023 10:03
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami z tworzyw sztucznych
 
11 grudnia opublikowano Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. 
Stawka opłaty na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania, a także uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, wynosi:
1. 0,10 zł za 1 kg:
• pojemników na żywność,
• paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki,
• pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów,
• kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek,
• lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego 
– o których mowa w sekcji I załącznika nr 9 do ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej;
2. 0,01 zł za sztukę wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, o których mowa w sekcji III załącznika nr 9 do ustawy.
 
Koszty sprzątania, transportu i przetwarzania
Stawka opłaty na pokrycie kosztów uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, wynosi 0,01 zł za sztukę:
• chusteczek nawilżanych,
• balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony nie są rozprowadzane wśród konsumentów
– o których mowa w sekcji II załącznika nr 9 do ustawy.
Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2024 r.
 
PODSTAWA PRAWNA
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 9 grudnia 2023 r. w sprawie stawek opłaty na pokrycie kosztów zagospodarowania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (Dz.U. poz. 2686).
 
Źródło: dziennikustaw.gov.pl
 

 

 

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

 

Metro-Catering-System 

 ul. Warszawska 20, 48-385 Otmuchów
 POLAND
 +48 77 464 44 22
 +48 77 401 74 40
 +48 77 401 74 50
 info@m-c-s.pl

 

 

 

Metro Catering System

meOrganic

me METROO 1

me METROO 1

 

serwis MCS

 

© 2024 Metro-Plast. All Rights Reserved.